PG Persson entreprenads stora maskinpark.

 

Sortering av massor

Behöver du hantera, sortera eller borttransportera jordmassor, makadam, grus, med mera? PG Persson kan hjälpa dig med hela arbetet - från första skoptaget till sista transporten.

PG Perssons jordmassesorterare i arbete.

Matjord

PG Persson är känd för att ha tillgång till god matjord och transporterar den direkt till dit hem eller byggarbetsplats.


Fyllnadsmassor

Behöver du fylla ut delar av din tomt, eller bara jämna ut inför en omstrukturering eller ett husbygge? Skall du anlägga ny gräsmatta och gräva och frakta bort den gamla fyllnadsmassan (som äldre gräsmattor ofta är anlagd på)? Vad du än behöver transportera, schakta bort eller föra till, kontakta PG Persson.

Tillbaka till Entreprenadarbeten